Bursa'nın eski mahallerinden biri idi

Hükümet Konağı civarında olan ma­halle, tahrir defterinde Hacıabdullah olarak da anılmıştır. 1530 tarihli tahrir defterine göre Hacıabdullah olarak anılan mahallede 8’i kiracı, toplam 17 hane yaşamaktaydı. Bu Sarı Abdullah’ın Semeratü'l-fuad adlı bir kitabı vardır. Mahalleye adını veren Sarı Abdullah’ın kimliği karışıktır. Çünkü mahalleye adını verdiğini düşündüğümüz Sarı Abdullah, müderrislik ve kadılık yapan biri olup, Emirsultan Tekkesi şeyhi idi. Sarı Abdullah 1072/1661 yılında Bursa’da öldüğüne göre mescit daha önce yapılmış olmalıdır. Oysa mahalle 1530 yılında bu adıyla vardı. Bir de İstanbullu Sarı Abdullah vardır, ama bu kişinin Bursa ile ilintisini belirleyemedik. Ancak belgelere göre mahalle mescidi Hançerli Sultan vakfındandır. Mescit, eski Bursa fotoğraflarında çok sağlam olarak görülmesine karşın, 1939 yılında yıkılmıştır. Mescidin tam yeri bugünkü Heykel Alanı’nda, meydan saatinin hemen arkasında idi. Mescidin karşısında Mekteb-i İptidai vardı. Bu caddenin üzerinde ise Postane, Hükümet dairesi ve Mektebi Rüştiye-i Askeriye ile onun yanında kagir olarak yapılmış tiyatro binası ile sıra kahveler vardı. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Hocatabib, Selçukhatun, Hocaalizade, Hoşkadem ve Hacılar Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. Mahallede Nakşibendi tarikatına bağlı Münzevi Abdullah tarikatı, Cumhuriyete kadar faaliyetini sürdürmüştür. 1950'li yıllara kadar varlığını koruyan mahalle bu tarihte kaldırılmıştır. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7373)

Raif Kaplanoğlu