Bursalı divan şairi

Asıl adı İsmail Dede olup Hacı Mehmed Ağazade lakabıyla tanınmıştır. İsmail Beliğ ise lakabını Hamamzade olarak anar. Bursa’da doğmuştur. Salim’e göre mevlevidir. Kaynaklara göre; 1727 veya 1142/1736 yılında yaşamını yitirmiştir. Mevlevi şeyhi Sahip Dede yetiştirdiği için bu lakabı almıştır. Kütahya ve Bursa Mevlevihaneleri şeyhi oldu.

Mora Fethi’ne dair bir kitabı vardır. (Millet-Ali Emiri Ktp. Manzum, n.242; İst. Ünv. Ktp, T.521) Şiirlerinden oluşan geniş bir Divan’ı vardır. Şairin şiirlerinden seçtiğimiz bir ikiliği şöyledir;

   “Olup şikeste meded sakiye sebu-yu şarap

 Dökülmesin yere lutf eyle ab-ru-yı şarap”

(BURSALI TAHİR II, s. 380; SEFAYİ, s. 159; FATİN, s. 231; SALİM, s. 411; SİCİLİ OSMANİ III, s. 187; KAMUSU’L-ALAM, s. 2911 NUHBETÜ’L-ASAR, s. 45/b; RAMİZ, ?ESRAR DEDE?; KÜTÜK IV. s. 105)