İktisatçı, 21. dönem Bursa milletvekili

1942 yılında Bursa-Orhangazi'de doğdu. İlköğrenimini Orhangazi'de, ortaöğrenimini İstanbul'da Vefa Lisesi'nde tamamladı. 1965'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. 1968-1969 yıllarında askerlik hizmetini yaptı. Daha sonra on yedi yıl süreyle Maliye Bakanlığı'nda bankalar yeminli murakıplığı ve başmurakıplığı görevlerinde bulundu. Bu arada 1972'de staj amacıyla gönderildiği Federal Almanya'nın Bonn, Frankfurt ve Batı Berlin kentlerinde bankacılık ve borsa, ayrıca Brüksel'de Ortak Pazar üzerine inceleme ve araştırmalar yaptı. 1975'te üç ay süre ile bankacılık konularında incelemeler yapmak üzere İsveç'e gönderildi. 1973'ten başlayarak Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu başkan yardımcılığı, 1981'de de bir süre başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 1978'de Maliye Bakanlığı ve TC Merkez Bankası'nın ortaklaşa yürüttükleri "1971-1975 Döneminde Türk Mali Sistemi" konulu araştırmayı yönetti ve raporladı. Sermaye Piyasası Kanunu hazırlıklarına katıldı. Bu yasanın 1981'de yürürlüğe girmesi üzerine yönetmeliğini hazırladı ve 1982'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Genel Sekreteri atandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşunda bulundu. SPK'de kesintisiz on yıl süreyle görev yaptıktan sonra 1992'de Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı danışmanlığına atandı. Bu arada Sümerbank'ın özelleştirilmesi çalışmalarını yürüttü; bu çerçevede bankacılık bölümünün ana kuruluştan ayrılarak yeniden yapılanması, özerkleştirilmesi ve özelleştirilmeye hazırlanması çalışmalarını yürüttü. 1997'de yeniden Sermaye Piyasası Kurulu'na başkan vekili atandı. 11 Ocak 1999'da devlet memurluğundan ayrılan Recep Önal, Demokratik Sol Parti (DSP) tarafından aday gösterildi ve 18 Nisan 1999'da Bursa milletvekili seçildi. 22 Temmuz 1999'da, görevden ayrılan Hikmet Uluğbay'ın yerine ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirildi. Şubat 2001'de kabineden ayrılmamakla birlikte, bu görevini Kemal Derviş'e devretti. 8 Temmuz 2002'de bakanlıktan ve partisinden istifa etti. Yayımlanmış çok sayıda kitabı makalesi ile hizmet içi araştırması bulunmaktadır.