Bursa'nın eski adı

I. yüzyılda yaşamış Starabon'da Bursa’nın adı Prousa olarak geçmektedir. Strabon'a göre kenti, Kroisos'a karşı savaşan Proisos kurmuş. Byzantion'lu Stephanos’a göre, Prousias’ın savaştığı kişi, Kroisos değil, Kyros imiş. II. Yüzyılda yaşamış Plinius ise Bursa’nın, Hannibal'in verdiği öğüt üzere Bithynia kralı I. Prousias tarafından ku­rulduğunu yazmaktadır. Adı da bu kişiden gelmiş. Kaynaklarda geçen Prousa ve Prousias sözcüklerinin Helen dilinde bir anlamının bulunmadığını söyleyen Bilge Umar, bu sözcüğün Luwi dilinden geldiğini söyler. Pura/Pria=Hisar sözcüğü ile assa/issa=Kent sözcüklerinin birleşmesinden oluşan 'hisar-kenti' anlamına gelmektedir. Bu ad, Bursa'ya da çok uygundur. Buradan hareketle, Bithynia kralı Prousias’ın adının da, Prousa'dan geldiği söylenebilir. Çünkü Prousias adı, "Proasa'lı" anlamına gelmektedir. Kelimenin sonunda bulunan ias eki, Helen dilinde sal-sel anlamında bir ektir. Bu bilgi doğruysa Bursa’ya Prousias değil, Prousias’a Bursa adını vermiş. Bu bilgiye göre Prousias’ın Proussa/Bursalı olduğunu kabul etmek gerekir. (Bak. BURSA)

Raif Kaplanoğlu