Bursa'ya bağlı eski bir köy

Kite'ye bağlı imiş. Medine şehri vakıf köyleri ara­sındadır. Kadı sicillerinde köyün adını, Ebuishak Mescidi vakıfları arasında gördük. 1530 tarihli tahrir defterine göre 7 haneli bir köydür. XIX-XX. yüzyıl belgelerinde köyün adına rastlayamadık. 1530 tarihli tahrir defterine göre İznik’e bağlı aynı adı taşıyan bir çiftlik vardı. Bu köy olasılıkla Mahmudiye köyü yakınlarındaki Pelid mevkiidir.

Raif Kaplanoğlu