Bursa'nın en eski mahallelerinden biridir

Bugün Hisar’ın güneyinde, kendi adıyla anılan mezarlığın çevresidir. Bınarbaşı, Serpınar olarak da anılan mahallede, 1530 yılında 78 hane bulunuyordu. Batısı Cilimboz Deresi, güneyi Seyidnasır Caddesi ile sınırlı olan mahallenin ortasından Alacahırca Caddesi geçmektedir. Seyitnasır, Alacahırka, Zindankapı ve Yerkapı mahalleleriyle sınırlı olan mahallede bugün yaklaşık olarak 1.500 hane yaşamaktadır. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Paşa ve Alacahırka Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. Mahallenin büyük bölümü mezarlık olup, ayrıca bayram yeri ve alanlarla doludur. Gömütlük, Bursa'nın en eski mezarlıklarından biri olup, çok sayıda ünlü kişi burada gömülüdür. Son yıllarda mezarlığa, yoğun gömüt açılması nedeniyle, mezarlık adeta bir be­ton yığını olmuştur. Bugün mahallede çoğunlukla eski Bursalılar ile Kıptiler yaşamaktadır. Mahallede geniş bir bahçe içinde, birçok yapıdan oluşan bir Mevlevihane vardı. Mevlevihane’de haftada iki kez mukabele yapılırdı. XVII. yüzyılda Evliya Çelebi, mukabeleden sonra çimenli alanda, gönül açıcı âşıkların zevk ve sefaya daldıklarını yazıyor. 1925 yılında Mevlevihane kapanmıştır. Pınarbaşı kaynağının yanında ise Bursalıların yüzlerce yıldır kullandığı bir Bayram Yeri vardır. Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir.

Raif Kaplanoğlu