Osmangazi ilçesine bağlı bir köy

Eski adı Akçaköy'dür. Bursa'da birçok Akça köyü vardır. Bunlardan biri de Bursa-Gemlik karayolunun üzerinde bu­lunan Ovaakça'dır. Bursa Ovası’nda bulunan diğer Akçe adlı köylerden ayırmak için bu adı almıştır. Bursa'nın kuzeyinde, Bursa'ya 11 km uzaklıktadır. 1530 yılı tahrir defterinde adı geçen bu köyün yarısı Yeşil Türbe'nin vakfı, diğer yarısı da Hacı Karagöz'ün vakfıdır. XVI. yüzyılda köyde yaklaşık 20 hane bulunuyordu. Belgelerden bu tarihte köyde Hıristiyanların da yaşadığı anlaşılıyor. 1895 ve 1908 Yıllığı'na göre 80 hane bulunan köyde, 1990 yılında 1.987, 1997 yılında 3.576 kişi yaşamaktaydı. Çevresinde genç ormanlık alanın bulunduğu köyde, son yıllarda çok çirkin bir yapılaşma olup ormanlar tahrip edilmektedir. Köyde Evliya Dede olarak anılan bir adak yeri vardır. XVI. yüzyılda yaşamış Baldırzade’ye göre bu dervişin adı Mehmet Dede’dir. Bu kişi, Orhan Bey ile birlikte Horasan’dan gelen erenlerden imiş.

Raif Kaplanoğlu