İkinci Osmanlı padişahı ve Bursa fatihi Sultan Orhan (1281-1362) Osmangazi'nin Mal Hatun'dan doğan oğludur.

Babası sağ iken beyliğin çeşitli kademelerinde görev yapmıştır. Bilecik ve Yarhisar kalelerinin fethinde önemli görevler üstlenmiştir.

1299 yılında Yarhisar tekfurunun kızı olan Holofira (Ulufer/Nilüfer Hatun), Bilecik tekfuru ile nişanlanır. Tekfur, Osman Gazi'yi, öldürtmek amacı ile kızının düğününe çağırır. Bunu öğrenen Osman Gazi, Bilecik'i ele geçirmiştir. Kaldırak derede düğün alayını basarak Holofira'yı esir eder ve oğlu Orhan Bey’le evlendirir. Müslüman olduktan sonra Nilüfer adını almış olan bu gelinle Orhan Bey'in evliliğinden Süleyman Bey ve I.Murad dünyaya gelmiştir. Nilüfer Hatun Bursa yöresinde yaptırdığı camilerle ve hayır işleriyle çok sevilmiştir. İsmi Bursa'da bir ilçeye verilmiştir. Kabri Söğüt'teki Orhan Gazi Türbesi'ndedir.

Murat Hüdavendigar ve Süleyman Paşa'nın annesi olan Nilüfer Hatun ayrıca ilk Osmanlı vakıf kurucularındandır.

Murat Kuter