Anadolu Selçukluları, içeride Türkmen ayaklanmaları ile ciddi sıkıntılar yaşadığı XIII. yüzyılın ilk yarısının sonlarında bir de Moğol saldırısı ile karşılaşmıştır.

1243 yılındaki bu olay ile birlikte devletin parçalanma ve çöküş süreci hızlanmıştır. Bu süreçte Türkmen beyleri yarı bağımsız beylikler kurmaya başlamışlardır. Bunların bir bölümü Selçuklu Sultanı tarafından Bizans sınırı boyunca uç beyliği olarak kurulmuştur. Bu süreçte Osmanlı Beyliği XIII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanoğulları adıyla Söğüt ve Domaniç dolaylarında bir uç beyliği olarak görülmüştür. Daha sonra 1299'da 30 Aralık günü Osman Bey hutbeyi kendi adına okutarak Osmanlı Beyliği'ni kurmuştur. Osmanlı Beyliği genelde yarı göçebe bir toplum olarak yaşamını sürdürmüştür. OsmanlI'nın devlete ve imparatorluğa dönüşmesindeki önemli unsurlardan birisi de Bursa'nın 1326 yılındaki fethinin ardından beyliğin Bursa'da yerleşik düzene geçişidir.

Osmanlı yerleşik düzene ilk kez Bursa'da geçmiştir, bu da Osmanlı tarihinde siyasi ve sosyal açıdan bir ilk olarak kabul edilebilinir.

Murat Kuter