Bursa'nın ilçesi

844 km2  yüzölçümüne sahip bulunan ilçe, Marmara'nın karasal iklim özelliğini taşımaktadır.

İlçe tarihinin Roma İmparatoru Hadrianus'la başladığı sanılmaktadır. 1325 yılında Bizans egemenliğinden Osmanlı egemenliğine geçen ilçenin 1911 yılına kadar Atranos olan adı 1934 yılında TBMM kararı ile Orhaneli olarak değiştirilmiştir. 8 Temmuz 1921 tarihinde Yunanlıların işgaline uğrayan ilçe, 9 Eylül 1922 tarihinde bu işgalden kurtulmuştu.