Tophane Parkı'nda bulunan bulunan iki türbeden birinde Bursa'nın fatihi Sultan Orhan yatmaktadır.

16,80X16,80 metre boyutlarında olan bu türbe, 1854  depreminde tümüyle yıkıldığı için, 1863 yılında, Sultan Abdulaziz tarafından tekrar yaptırılmıştır. Tanzimat uslubundaki dört kalın sütunun taşıdığı sivri kemerlerin üzerine oturtulmuş bir kubbe ve tonozla örtülü bulunan yapının içi sıvalıdır. Türbe, Bizans kilisesinden çevrildiği için, zeminde yer yer mozaikler bulunur.

Evliya Çelebi, türbe içinde Orhan davulu dedikleri kırmızı kılıflı büyük bir davulun kemerde asılı bulunduğunu yazar. Bu davuldan 1834 yılında Bursa'ya gelen Texier de söz eder. Ancak bu davul, 1854 depremi sonunda yok olmuştur. 

Türbenin içinde, çevresi dökme pirinç parmaklıkla çevrili gösterişli Orhan Bey (öl.1360)'in sandukası ile, yanında çok sayıda sanduka daha vardır. Türbede, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun, oğlu Kasım (öl.1347), kızı Fatma, Cem Sultan'ın oğlu Abdullah (öl.1481), II. Bayezıd'ın oğlu Korkud (öl.1513) Yıldırım'ın oğlu Musa Çelebi (öl.1413) ile adları bilinmeyen on dört kişiye ait sanduka bulunur.

Osman ve Orhan Bey'lerin türbeleri eskiden birleşik imiş ve bulunduğu yerde bir büyük manastır varmış. 1801 yılındaki yangın ile, 1854 yılındaki depremde yıkılan yapı, Sultan Abdülaziz devrinde onarılırken ikiye bölünmüştür.

(WİLDE (1909) s.60; BAYKAL (1950) s.102; VAKIFLAR (1983) III. s.278; YALMAN (1984) s.128; ABDULKADİR KADRİ (1911) s.27; AYVERDİ I. (1966) s.105-110; TEXİER (Ali Suad) C.I. s.235; H. Şehsuvaroğlu, Bursa'nın Türkleşmesine Dair Yeni Bir Vesika 28.12.1959 tarihli Cumhuriyet Gazetesi; H.ÖNKAL, Hanedan Türbeleri (1992) s.270; GABRİEL (1958) s.44; EVLİYA ÇELEBİ (ÜÇDAL) C.II, s.360); HAMMER (ÜÇDAL) C.I, s. 88.

Raif Kaplanoğlu