Cumhuriyet dönemi Bursalı şairlerden.

1916 yılında Bursa’da doğdu. Trakya’da doğduğu da yazılmaktadır. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra İst. Ünv. Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1979 yılında ölümüne kadar Kırıkkale’de avukatlık yaptı.

Haykırışlar adlı bir şiir kitabını 1938 yılında Bursa’da bastırdı. Bu arada Servet-i Fünün, Yedigün ve Yücel gibi dergilerde şiirleri yayınlandı. İkinci kitabı Umut Şiirleri’de 1085 yılında basılmıştır. Ayrıca çok sayıda şiirleri çeşitli dergilerde yayınlandı.

(Mehmet H DOĞAN,  M. Niyazi Akıncıoğlu ve Bursa Şiiri, Bursa’da Edebiyat/Edebiyatta Bursa, Ank. 1996, s. 75-80-Şairler antolojisi, İst. 1994, s. 413)