Karacabeyli divan şairi ve ilahiyatçı

Mihaliçli Mustafa olarak tanınmıştır. Babasının adı Hacı Mustafa’dır. Yaşamı hakkında fazla bir bilgi yoktur. 1300/1883 yılında yaşamını yitirmiştir. Çok sayıda kitabı basılmıştır: Şerh-i Şavahid a-Kafiya ve’l-cami, (İst. 1286/1869 yılında basıldı. İbn-i al-Hacib ve Cami’nin Kafi ve şerhi’ndeki beyitlerin Türkçe şerhi) Şerh-i Şavahid-i nataic-i al-efkar maa izhar al-asar, (İst. 1286/1869 yılında basılan kitap, Birgivi ve Adalı’nın İzhar ve Şerh-i Netayic’indeki beyitlerin Türkçe şerhleridir.) Emsile-i Cedide, (İst. 1293/1876) Tekmiletü’l-bina, (İst. 1292/1875) Zübdetü’l-beyan (İst. 1294/1877)