Akademisyen

21 Ekim 1964 tarihinde Erzurum’da Kavak mahallesinde Gülhanım ve Yunus’un çocukları olarak doğdu, Eğitim ve öğretim hayatının tamamını Erzurum’da tamamladı. İlkokulu, Dumlupınar İlkokulu’nda (1971-1976), ortaokulu Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda (1976-1979), liseyi Erzurum Lisesi’nde (1979-1981) tamamladı. 1981 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimi 1994 yılında tamamladığı Doktora Tezi ile sona erdi.

Akademik yaşamına Araştırma Görevlisi olarak 1990 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nde başladı. Aynı üniversitede, 1997 yılında Yardımcı Doçent ve Doçent oldu. 2003 yılında Profesörlüğe atandı.

2002 yılında Selçuk Üniversite’nde Türkiye’nin ilk Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı’nı kurdu ve 2002-2005 yılları arasında kurucu başkanlığını yürüttü. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi’nde Arkeoloji Bölümü’nü kurdu ve kurucu başkanlığına atandı. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi bünyesinde Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu. Halen Arkeoloji Bölümü Başkanlığı ve Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürülüğü görevlerini yürütmektedir.

1998- 2005 yılları arasında Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği yaptı. Dernek ve bilimsel kurul üyelikleri arasında Knidos’u Yaşatma Derneği Üyeliği (2000- 2005), Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Üyeliğiği (2003- ..), Sualtı Sporları Konya İl Temsilciliği    (2003-2005), The Association Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique üyeliği (2004- ....), International Congress on Underwater Archaeology Üyeliği (2004- ...), Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie e.V. Üyeliği (2005- ...), International Concervation Comission of Mosaics üyeliği (2005- ...) sayılabilir.

Der Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) (1990), Deutsches Archaeologisches Insititut (DAI) (2006 ve 2010), British Academy (1998) ve son olarak Alexander von Humboldt Stiftung (2000) bursiyerleri olarak Almanya ve İngiltere’de çalışmalarda bulunudu ve çok sayıda konferans verdi.

Konya Selçuk Üniversitesi’ndeki görevi esnasında 1996 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Fotoğraf Topluluğunu kurarak, öğrencilere fotoğraf sanatını sevdirmeye çalıştı.

Mesleki yaşamında ilk katıldığı kazı, Erzurum’da SOS Höyük kazıları oldu (1987). 1988-1989 yıllarında Kyzikos kazılarına katıldı.  1990- 2001 yılları arasına Knidos kazılarında heyet üyesi olarak bulundu. 2005 yılında ise Muğla İli, Bodrum İlçesi, Bümüşlük Beldesi’nde yer alan Myndos antik kentinde ilk arkeolojik kazıları başlattı.

Doktora tezi konusu olarak Bursa Arkeoloji Müzesi’nde bulunan mezar stellerini tercih etti ve Miletuopolis mezar stelleri ve adak levhalarını doktora tezi olarak çalıştı. Bu çalışma 2000 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak yayınlandı. Bursa ve İlçelerinde bulunan kültür varlıklarını belirlemek üzere 2006 yılında kapsamlı bir yüzey araştırması projesi başlattı. Bu çalışmalar sonucunda Bursa’nın önemli kültür varlıklarının uluslarası düzeyde tanıtımına yardımcı oldu. Orhaneli yolu üzerindeki Paleolotik döneme tarihlenen Şahinkaya Mağarası ve Trilye Beldesi sınırları içerinde bulunan Kapanca Limanı’nın kayıp kent Caesarea Germanica son yıllarda yapılan önemli keşfler arasında yer almaktadır.

Selçuk Üniversitesi’nde kurduğu Sualtı arkeolojisi Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi’nde kurduğu  Arkeoloji Bölümü ve Türkiye mozaiklerinin dünya çapınta tanıtılmasını sağlayan Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arkeoloji Bilimine yaptığı en önemli katkılar arasında yer almaktadır. Kurucusu olduğu ve halen editörlüğünü sürdürdüğü Journal of Mosaic Research isimli dergi, dünyada mozaik konusunda yayınlanan tek bilimsel dergi olma özeliğini sürdürmektedir. Bilim hayatının şekillenmesinde Prof. Dr. Ramazan Özgan ve Prof. Dr. Abdullah Yaylalı çok önemli bir rol oynamıştır.

İngilizce ve Almanca bilmekte olup, evli ve bir kız çocuk babasıdır.