Bursalı ünlü sufi

Halep’te veya Antakya’da doğan Molla Arap, aslında bir Türk’tür. Uzun süre Arap ülkelerinde eğitim gördüğü için bu lakap ona verilmiştir. Asıl adı Mehmet’tir. Babasının adı Ömer’dir. Bursa’ya gelen Molla Arap, Bursa’da bir süre kaldıktan sonra Halep’e gitti. Molla Arap burada egemen olan İsmaililer aleyhinde vaazlar vermesi üzerine zor durumda kaldı ve kenti terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra İstanbul’a dönen Molla Arap, Yavuz Sultan Selim’i, Şiiler aleyhinde savaşa teşvik etti. Bu konuda kitap bile yazmıştır. Tekrar Bursa’ya dönen Molla Arap, Bursa’da kendi adına camii yaptırırken, 938/1531 yılında yaşamını yitirmiştir. Gömütü, kendi adını taşıyan caminin yanındadır. Adına yapılmış olan cami halen faaliyetini sürdürürken, Molla Arap adında bir mahalle de vardır. Üsküp’te de bir cami yaptırmıştır.

Yazarın İslam hukuku ve tasavvuf konularındaki kitapları şunlardır: Nihaye fil Furu ve Tenzihü’ş Şemail, Es-sedat fi Fezailü’l-Cihad, El-melasit fi Fezaillil- mescit, Mevlid en-Nebevi, Nihayeti’l Füru, Hidayetül-ikab ile Sibü’l-reşad’tır. Bazı kitapları basılmıştır.

(GÜLDESTE, s. 193-195; MECDİ, s. 411-415; KÜTÜK III. s. 233, 314, 364; I. s. 176; EVLİYA ÇELEBİ II, s. 383; BALDIRZADE, s. 69; TURYAN, s. 127; BAYKAL  s. 130; VAKIFLAR  III. s. 126; MİRAT-I BURSA, s. 41; ZÜBDETÜ’L-VEKAİ, s. 222-224; BEESK (1955) s. 2; (1957) s. 5; MM, S. 13)