Aynı adı taşıyan caminin kapısı yanında bulunan gömütte, Osmanlı Devleti'nin ilk dönem bilginlerinden Molla Fenari yatmaktadır.

Raif Kaplanoğlu