Bursa'nın eski bir mahallesi idi

Reyhan semtindedir. Haşimişcan Caddesi’nin hemen kuzeyinde Bahçıvan ile Tartıcı Sokak arasında idi. Arapça adları olan Veledimizan ve İbnimizan olarak da anılmıştır. Bursa Kadı Sicilleri'nde adına sıklıkla rastladığımız bu mahal­lenin adı terazi, ölçü veya tartı anlamına gelir. Mahallenin adı malların tartıldığı bir hanın varlığından gelmiş de olabilir. Ancak mahallenin konumu, böyle bir seçeneği düşündürtmez. Olasılıkla, Nizam adlı bir kişinin oğlu tarafından yapılan mescit nedeniyle bu adı aldığını düşünüyoruz. Nitekim mahalle çoğunlukla Nizamoğlu biçimiyle anılmıştır. Nizamoğlu’dan Mizanoğlu galat olmuştur. Kadı sicillerine göre mahallede bu adı taşıyan bir mescidin varlığını belirledik. Mahallenin gerçek adı Nizamoğlu'dur. Cumhuriyet devrinde de Mizanoğlu olarak, 1950'li yıllara kadar varlığını sür­dürmüştür. Daha sonra da, bugünkü anlamında Tartıcı biçimiyle anılmıştır. Bugün sadece, Doğanbey Mahallesi’nde bir sokak adı olarak varlığını sürdürmektedir. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7454) (Bak. NİZAMOĞLU)

Raif Kaplanoğlu