Bursalı divan şairi

Bezcilik yapan Meyli, Kanuni döneminde yaşamıştır. Gözü kör, kolu çolak ve ayağı sakat olan şairden seçtiğimiz birkaç ikiliği şöyledir;

   “Geldi gonca karşıdan naz ile cananım benim

 Yüreğim oynar görünce cuş eder canım benim

 Durmaz akar gözlerimden kanlı yaşım benim

 Gelmedi kaldı benim bu gülmedik başım benim”

(AŞIK ÇELEBİ, s. 161; HASAN ÇELEBİ, 957; BEYANİ, s. 102; KÜNHÜ’L-AHBAR, s.277; FAİZİ?; KAMUSU’L-ALAM s. 4524; KÜTÜK III. s. 336)