Bursalı ilk devir Osmanlı devlet adamı

Orhan Bey döneminde Kazasker olmuştur. Aynı zamanda vezirlik yapmıştır. Osmanlı devletinde esirden devletin vergi almasını bu Paşa icat etmiştir. Devletin maliyesi ve ordusunun kuruluşuna katkıda bulundu. Bursa’da Pınarbaşı’nda bir zaviye yaptırdığını Aşıkpaşaoğlu yazmaktadır. Bugün izi bile yoktur.

(AŞIKPAŞAOĞLU, s. 225)