Bursalı divan şairi ve Şeyhülislam

(Bak. Hocazade)