Bursalı divan şairi, hattat ve bilim adamı

Bursalı Acem tüccarlarından Molla Ahmet’in oğludur. Hoca İshak’tan ders aldı. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderrislik yapmaya başladı. Eşrefzade Tekkesi’nde, Şeyh İzzettin’in yerine şeyh oldu. ? Bursa’da yaşamını yitiren Mehmet Efendi’nin gömütü, tekkenin yanındadır.

Yazarın; Münevvir ad-Da’avat, (Bursa YABEK H.1244/8) Tenvir el-Evrad, (Bursa YABEK H.1244/6) ve Risalet İhticac Adem ala-Musa (Bursa YABEK H. 1244/7, Arapça) adlı kitapları vardır.

(KÜTÜK III, s. 285; GÜLDESTE, s. 405; SİCİLİ OSMANİ IV, s. 203)