Bursalı sufi, yazar

Kürdi mahlasını kullandığına göre Doğu Anadolu’da doğmuş olan yazar, İstanbul’da öğrenimini tamamladıktan sonra Enderun’da öğretmenliğine atanmıştır. Daha sonra Ulucami’de görevlendirilen yazar, Bursa’ya yerleşmiştir. 1084/1673 yılında Bursa’da ölmüştür. Üftade Tekkesi yakınlarındaki Yüzbaşı Gömütlüğü’ne gömülmüştür.

Yazar birçok kitap yazmıştır. Tümü yazma olan bu kitapların adları şöyledir; Haşiye ala Ta’likat-i İslam, (Namuslu Kimselerle İlgili Konulara Ek) Haşiye ala Şerh-i Adap, (Edeplerin Yorumuna ek) Şerh-i Kaside-i Bür’e, (İyilik Kasidesi Yorumu) ve Şerh ala Tarikat-i Muhammediye el Birgivi (Birgivi’nin Tarikatı Muhammediye’sine ek)

(BURSALI TAHİR. I, s. 380; GÜLDESTE, s. 373; KÜTÜK III. s. 277; MM, S. 20)