II. Murad'ın vezirlerinden Mahmud Çelebi tarafından 1442 yılında, İznik'te yapılmış olan bu cami, Yakup Ecezade Mescidi olarak da anılır. Ayasofya ile Yenişehir Kapı arasında bulunur.

Kare planlı olan asıl cami alanının girişinde dikdörtgen planlı bir son cemaat yeri bulunur. Asıl ibadet alanın üzeri kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Yapının duvarları almaşık teknikte, bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. Kubbe kasnağı, revak sütunları, pencere lento ve söveleri, korkuluklar mermer nişler kesme taştır. Revak kemerleri ve minare tuğladır. Yapının içi ise sıvalıdır.

Cami halen sağlam ve ibadete açık durumdadır.

(KOYUNLUOĞLU (1935) s. 161; OTTO-DORN, İznik, (1941) s. 35; AYVERDİ (1972) II. s. 504; J.H. Mordmann, İznik. EI 1978, s. 292; VAKIFLAR (1986) IV. s. 235; )