İnegöl ilçesine bağlı bir köy

İlçenin güneydoğusunda, İnegöl'e 11 km uzaklıktadır. Adı üzerinde, köyde çıkarılan maden nedeniyle köye bu ad verilmiş. XVI. yüzyıldaki belgelerde köyün adına sıkça rastladık. Köyde Yahudi veya Hıristiyanların yaşadığı, kadı sicillerinde geçen belgelerden anlaşılmaktadır. XVIII-XX. yüzyıl başına kadar Ertuğrul Sancağı’na bağlı olup, 1926 yılında İnegöl’le birlikte Bursa’ya bağlanmıştır. 1895 ve 1908 Yıllığı'na göre 85 hane olan köyde 1927 yılında 588, 1990 yılında 882, 1997 yılında 828 kişi yaşamaktaydı. Köyde bulunan orman, eski belgelerde özellikle belirtilmiştir. Yerli köyüdür.

Raif Kaplanoğlu