Bursa'nın fethi ile birlikte Osmanlı gelişimi ve devletleşmesi önemli adımlara sahne olmuştur.

Burada devletin bir takım gelenekleri oluşmuş ve kurumlaşmıştır. Bunlardan biri de "kurtuluş akçası" geleneğidir. Bursa'nın fethi ile birlikte Osmanlı bir barış koşulu olarak 30 bin akçalık "kurtuluş akçası" alma geleneği Bursa'da başlamıştır. Prusa kalesi halkına 30 bin altın savaş tazminatı ödeyerek komutan ve Bizanslı askerlerle birlikte kentte oturanlardan isteyenlerin silahsız olarak kaleyi terk etmelerine izin verilir. Bu gelenek daha sonra Osmanlı'nın tüm fetihlerinde devam eder. Gelenek 11 Kasım 1606'da Avusturya ile imzalanan Zitvatorok anlaşmasıyla sona ermiştir.

Murat Kuter