Kurşunlu'dan Gündoğdu yönünde giden bir yolun başlangıcında, 1803 yılında yapılan bu kilisenin adı H. Taxıarchoı olarak geçmektedir. Kilise halen harap durumdadır. Kilise eskiden konut olarak kullanılırken bugün depo olarak kullanılmaktadır.

Kurşunlu'da H. Aberkios veya Theotokos adını taşıyan bir manastır daha vardır. 1162 yılında yapılan kilise, Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos döneminde Nikephoros Mystikos tarafından yenilenmiştir.

Kurşunlu bölgesinin Türklerin eline geçmesinden sonra uzun süre etkisini sürdüremeyen kilisenin 1652 yıllarında tekrar faaliyetini sürdürdüğü belgelerden anlaşılmaktadır.

Raif Kaplanoğlu