Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Demirtaş ile Tahıl Hanı civarındadır. Mahalleye adını veren mescidi, Kara Yakup adlı bir kişi yaptırmış. Mahallenin adına en eski, 1463 tarihli belgelerde rastladık. Demirtaş ve Kayhan arasında bulunan mahalle, doğudan Gökdere, güneyden Cumhuriyet, batıdan ise İnönü Caddesi ile çevrilidir. 1530 yılında 38 hane bulunan mahallenin hane sayısı, bu tarihten sonra yoğun göçler nedeniyle 128'e yükselmişti. Aynı tarihte 33 hane de kiracı yaşıyordu. 1518 yılının ekim ayında başlayan büyük Bursa yangınında mahalle ve çevresi büyük ölçüde etkilenmiştir. Bugün mahallede; Kızyakup Mescidi dışında Kanberler, İshakpaşa/Ebuishak mescitleri ile Dayıoğlu Hamamı vardır. Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi de bu mahalledir. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Yiğitköhne, Ebuishak ve Ahmetdai Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştı. Bugün aynı adı taşıyan mahallede çoğunlukla yerliler, Bursa'nın köylerinden gelenler ile bir kısım Kıpti yaşamaktadır. Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7418)

Raif Kaplanoğlu