Yenişehir'e bağlı bir köy

İlçenin kuzeydoğusunda, Yenişehir'e 25 km uzaklıktadır. 1530 tarihli tahrir defterine göre diğer adının Sovıcakbınar olarak da anıldığı kayıtlıdır. Bu tarihlerde köyde 3 çiftlik yeri olup, Hıristiyanların varlığı anlaşılmaktadır. Yerel söylenceye göre köy adını Kızıloğlu Ali adlı bir kişiden almış. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 49 hane bulunan köyde 1927 yılında 270, 1990 yılında 576, 1997 yılında 506 kişi yaşamaktaydı. Yerli köyüdür. Köylüler, yakın zamanlara kadar Mecidiye ve Kızılhisar ile birlikte çok yoğun bir şekilde hasır üretimi yapıyordu. Saz ve gazal denilen kurutulmuş mısır yapraklarından yapılan hasırlar, köyün başlıca geçim kaynağı idi. Bu işi, atalarının yüzlerce yıldır yaptığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. Köyün güneydoğusunda bulunan Höyüktepe’de ve yanındaki Mezarlık mevkiinde yerleşim izleri vardır. Köyde eski tarihi hamam kullanılmamaktadır. Bir de, Barcın köyünün 3 km kadar güneyinde Kızıl Yerler adlı bir mevkii vardır.

Raif Kaplanoğlu