13 Ekim 1914 tarihinde “Darülmuallimat” adıyla açılmıştır.

Bu tarihte Hocaalizâde'deki Fransız Kilisesi karşısında bulunan ve yakın zamanda yıkılan Fransız Sörler Binası'nda açılmıştı. Öğrenci sayısı 1914 yılında 14, 1933 yılında ise 532'dir. Bir süre bugünkü Kız Lisesi'nin bulunduğu yerde hizmet veren okul, daha sonra Muradiye'deki eski Amerikan Okulunda hizmet vermişti. 1970'li yıllarda kapatılan okulun yerine günümüzde, Soğukpınar Anadolu Kız Öğretmen Lisesi faaliyetini sürdürmektedir.

Raif Kaplanoğlu