Bursa'nın eski mahallelerinden biri idi

Kayan civarında olan mahallenin adı eski belgelerde Çirişçikızı olarak da anılmaktadır. Kepecioğlu, mahalleye adını veren mescidi Kirişçi Mehmed Niyazi’in kızı Devlet Hatun’un yaptırdığını yazar. Bu nedenle Kirişçikızı olarak anılmış. Mehmet Niyazi’nin, Çelebi Mehmed'in kardeşini yayın kirişiyle boğdurduğu için bu lakabı aldığı söylenir. Belgelerde aynı anlama gelen Duhteri Kirişçi olarak da anılmıştır. Mescit, 1518 yılında tahrip gör­müş, 1576 yılında yeniden yapılmış. 1683 yılındaki bir kadı sicil kaydında rastladığımız Kirişhane Mahallesi’nin de bu olduğunu sanıyo­rum. Mahallenin adına en eski, 1467 tarihli belgelerde rastladık. Ufak bir mahalle idi. XVI. yüzyılda 20-30 hane yaşayan mahalle, 1950'li yıllara kadar varlığını korumuştur. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Kaygan ve Bedreddin Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmış Bugün sadece bir sokak olarak varlığını sürdürmektedir.

Raif Kaplanoğlu