Kiremitçi Mahallesi'nde bulunan bu camii, XVI. yüzyıl ortalarında Pir Mehmet oğlu Sinan Bey tarafından yaptırılmıştır. Bu Sinan Bey, II. Bayezıd'ın vakıflarının yöneticisi imiş.

1803 tarihinde esaslı bir onarım gören bu cami, tuğla ve moloz taşıyla yapılmıştır. Cami, sağlam olup ibadete açık durumdadır.

Caminin önünde 1913 yılında yapılmış bir çeşme bulunur. Burada ayrıca iki tarihi çınar da bulunmaktadır.

Cami 2012 yıluında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alınmıştır.

(BAYKAL (1950) s.116; VAKIFLAR (1983) III. s.114; KÜTÜK III. s.162; KÖSEOĞLU (1946) s.19)

Raif Kaplanoğlu