Nilüfer ilçesine bağlı bir belde

Bursa'nın batısında, Bursa'ya 16 km uzaklıktadır. Önceleri, Kite/Ürünlü il­çesine bağlıdır. Kayı boyundan geldiklerine inanırlar. Kadı sicillerine göre İsa Bey'in vakıf köyüdür. Tahrir defterleri ve kadı sicillerinden Çelebi Sultan Mehmet’in vakıf köyü olduğu anlaşılmaktadır. 1530 tarihli tahrir defterine göre 26 hane bulunan köyde, 1895 ve 1908 yılında 241 hane yaşamaktaydı. 1927 yılında 1.128, 1990 yılında 1.710, 1997 yılında 1.063 kişi yaşamaktaydı. Celvetiye Şeyhi Hüseyin Efendi'nin, 1761 yılında köyde bir tekkesi olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Köyde sulama amaçlı bir gölet yapılmaktadır. 1654 yılında Hacı Osman tara­fından yaptırıldığı anlaşılan tarihi cami, yakın bir zamanda yıkılmıştır. Ancak mezarlığın içindeki tekkenin temelleri hala durmaktadır. Yerli köyüdür. 1972 yılında belde olmuştur. Köyün Aşağı, Yukarı, Mezarlık, Kayalık, Hamam ve Aralık adlı mahalleleri vardır. Mezarlık Mahallesi’nde Ali Dede adlı bir yatır vardır. 1 km kadar uzakta da Dolgu Dede ve Oğlan Dede adlı yatırlar vardır. Köyün 500 metre batısında Gâvur Mezarlığı olduğuna göre köyde Hıristiyan da yaşamaktaymış. Gerçekten de köy çevresinde çok eski bir uygarlığın izleri vardır. Kayapa’nın güneyinde Aziz V. Joonnice tarafından 815 yılında yaptırılan Saint Eustache Manastırı vardı. 1940’lı yıllarda Ali Rıza Yalgın, Yırcalı mezrasında 6 çadırlık bir obaya rastlamıştır. Bu da, Uludağ’da görülen en son göçerlermiş. Bu göçerler, Şahinyurdu köyüne iskân edilmesine karşın kaçıp, köy yakınlarında yaşamaktaymış.

Raif Kaplanoğlu