Yenişehir ilçesine bağlı bir köy

İlçenin güneybatısında bulanan köy, Yenişehir'e 11 km uzaklıktadır. İnegöl yolunun 2 km doğusundadır. 1530 tarihli tahrir defterinde geçen Karaca köyü bu olmalıdır. Bu tarihte köyde 13 hane yaşamaktaydı. Bu tarihte Mehmet Çelebi, Hızır Beğ ve Kasım Çelebi kardeşlerin mülkü olan köy, Dinboz ve Kozluca derbentlerini görüp kollaması için bazı vergilerden bağışlanmış. Diğer adı Azizbey’dir. Söylenceye göre Mihal Gazi’nin oğlu mülkü imiş. Sonra oğlu Aziz Bey’e kaldığı için bu adı almış. Köy yakınlarında Dereköy/Sekbanyurdu mezraları varmış. XVI. yüzyılda müsellem olan köy, büyük ölçüde sazlık imiş. Zamanla boşalan köye 93 Göçmenleri yerleştirilmiştir. 1895 Yıllığı’na göre 20 hane bulunan köyde 1927 yılında 88, 1990 yılında 241, 1997 yılında 213 kişi yaşamaktaydı. Köyde Karaca Ahmet Sultan Türbesi vardır. Karaca Ahmet adlı şeyhin köyde bir de tekkesi varmış ancak günümüzde hiçbir kalıntısı yoktur. Mezarın çocuğu olmayanlara iyi geldiği söylenmektedir. Daha çok da, delileri tedavi için kullanılmaktaymış. Deliler, mezarın yanında bağlı olarak bir gece bırakılmaktaymış. Mezarı daha çok Bektaşiler ziyaret etmektedir. Karaca Ahmet’in kişiliği ile ilgili köyde birçok menkıbe anlatılmaktadır. Türbede bir de sancak bulunmaktadır. Köyde eskiden bir de Bektaşi tekkesi varmış. Yerli köyüdür. Kapaklı mevkiinde basamaklarla inilen hipoje olduğunu düşündüğümüz bir yapı kalıntısı vardır.

Raif Kaplanoğlu