Karamazak Mahallesi'nde, şimdi apartmanlar arasında sıkışmış kalmış olan Yunus Emre, Aşık Yunus ve Abrurezzak Efendi'nin gömütlerinin bulunduğu yer, 1499 yıllarından itibaren mescid olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Büyük olasılıkla Bursa'lı Aşık Yunus'un kızı Zeleyha'nın ölümü üzerine şairin evi mescide çevrilmiştir. Daha sonra da Sadiye tekkesi'ne dönüşen yapı bugün yoktur.

(MİRAT-I BURSA (1905) s.45; R. KAPLANOĞLU, "Bursalı Aşık Yunus, Yunus Emre'den Mirasını Geri İstiyor" Yeni Biçem der. Bursa, 1993, Sayı: 7, s.22-27.)