İznik Rum İmparatoru

Theodoros II Laskaris’in oğludur. Annesi de Bulgar Çarı II. İvan Asen’in kızı Helena’dır. Yedi yaşında iken İznik İmparatorluğuna geçti. 1258-1261 yıllarında İznik İmparatoru olarak kaldı. Bizanslıların İstanbul’u geri almalarından sonra, İonnes tahtan alınmıştır. Gözleri kör edilen İonnes ölümüne kadar Bithynia’da bir kalede tutsak kaldı. Gözleri kör edildi. Bir ara hapisten kaçtı. 1284 yılında yaşamını yitirdi.