Ülkemizde tekstil alanında yapılan ilk kongre 22-24 Mayıs 1967 tarihleri arasında Bursa Merinos'ta gerçekleştirilmiştir. Kongre ile ilgili haberler 23/24/25 Mayıs 1967 tarihli Hakimiyet Gazetesi'nde detaylı olarak verilmiştir.

23 Mayıs 1967 Salı günkü Hakimiyet Gazetesi'ndeki haber aynen şöyledir:

"Türkiye Birinci Tekstil Kongresi başladı: Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Birinci Türkiye Tekstil Endüstrisi Kongresi dün sabah 9.30'da Merinos Fabrikası konferans salonunda çalışmalarına başlamıştır. Kongreyi Vali Celâlettin Ünseli kısa bir konuşma ile açmış, Sümerbank Genel Müdürü Şevket Davaslıgil Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in başarı dileyen telgraflarını okumuştur. Daha sonra Makine Mühendileri Odası Başkanı Şükrü Er Türk dokumacılığın tarihçesini, Cumhuriyet'in ilanından bu yana kaydettiği gelişmeleri anlatmıştır. Şükrü Er konuşması sırasında gelişmelerle ilgili olarak rakamlar vermiş daha sonra da imalat endüstrimizin yıllara nazaran gelişimi ve bunun özel sektörle devlet sektöründeki dağılımına dair bazı bilgiler vererek konuşmasını ihracat konusuna da temas ederek bitirmiştir. Öğleden sonraki oturumda ise kongreye katılan uzmanların hazırladığı tebliğlerin okunmasına başlanmış ve ilk olarak Aksu Mensucat Fabrikası Teknik Müşaviri Şevkati Türkekul 'Türkiye tekstil endüstrisinin gelişme yönü' konulu konuşmasını yapmıştır. Daha sonra Sümerbank Genel Müdürü Şevket Davaslıgil 'Tiftik endüstrisi' ve Sanayi Yatırım ve Kredi Bankası Tekstil Müşaviri Haşan Erdener 'Tekstil endüstrimizde yatırımlar' konulu tebliğleri okumuşlar, tebliğler üzerinde otuzar dakika süre ile tartışmalar yapılmıştır.

Türkiye'nin tanınmış tekstil uzmanları ile İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Kürsüsü öğretim üyelerinin katıldığı Türkiye Birinci Tekstil Kongresi'ne Bursalı dokuma sanayicilerinin katılmaması dikkat çekmiştir. Kongrede bugün de tebliğ okunmasına devam edilecektir. Dün gece kongre delegeleri şerefine Merinos fabrikasında Vali Ünseli'nin de hazır bulunduğu bir yemek verilmiştir.

Murat Kuter