Bursalı sufi, yazar

Uşşaki İbrahim diye tanınmıştır. Balıkesir-Eşme İney köyünde dünyaya gelen İbrahim Efendi, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa’ya yerleşmiş ve özellikle fıkıh biliminde otorite olmuştur. Bursa Müftülüğü de yapan İbrahim Efendi, 1309/1891 yılında Bursa’da yaşamını yitirdi.

Yazarın El-Miskü’l-Ezfer fi Tebri’et-i Şerhi’l-Ekber adlı oldukça geniş bir yazma kitabı vardır.

(BURSALI TAHİR I, s. 364)