Çekirge’de, Uludağ yolu üzerinde Kanal Sokak’tadır. 5-6 dönüm bir alanda, ovaya bakan hoş bir konaklama ve dinlenme mekânıdır. Geniş bir bahçesi vardır. Suyu, Zeyni Nine Suyu veya Ilık Su olarak anılan kaynaktan gelir. Küplüce Sokağı ortasında Zeyni Nine adlı hanımın bahçesinden çıkar. Hamamı çok eskidir. Hamamın bir kısmı kubbeyle, diğer bölümler de tonozla örtülüdür. Kubbe ve tonozların üzeri de yerli kiremit ile örtülmüştür. Sadece kadınlara ait bir hamamdır. Ovaya egemen bir mevkide bulunan hamamın pansiyon ve otel bölümleri de vardır. Suları radioaktiftir. 46 derece sıcaklıktadır. Çelikli ve demirlidir. Bu nedenle suyunda çeşitli gazlar vardır. Kaplıca tedavisinde, tüm hastalıkların tedavisine uygun şifalı bir suyu olduğu söylenmektedir. Suları hem dişi, hem de erkektir. Bu hamam önceleri sadece kadın hamamı imiş. Hüsnügüzel, Çekirge’nin manzara ve hamam itibariyle en güzel kaplıcalarından biridir. Özellikle manzara bakımından burası fevkalade güzelliğe sahiptir. Çelikli 5 özel ve bir genel banyo vardır. Genel banyoda bir aslanağzı ve mükemmel bir soyunma yeri vardı. Otelinde 40 yatak vardır.  Kadınlara da genel hamamı vardır. Uzun yıllar Yusuf Ergün idaresinde olan bu otelin yeni sahibi Celal Sönmez’dir.

(Baykal, (1950) s. 30; Sahip Giray, Bursa Kaplıcaları, (1950) s. 116)