Osmangazi ilçesine bağlı bir köy

(Bak. Hüseyinalanı)