Temenyeri’nin hemen üzerindedir. 1632 yılında ölen Şeyh Hüsameddin Bursevi gömülüdür.

Tam künyesi Hüsamettin bin el-hac- Halil Efendi’dir. Türbe içinde önde dördü büyük, arkada dördü ufak olmak üzere sekiz sanduka vardır. Türbenin duvarları moloz taşıyla örülmüştür. Üzeri kırma çatıyla örtülü bulunan türbenin cephe duvarlarında altlı üstlü pencereler sıralanmıştır. Batı ve doğusunda eski mezar taşları vardır.

Raif Kaplanoğlu