Osmanlı döneminde yaşamış Bursalı bilim adamı

Hacı Halilzade olarak tanınmıştır. Pozitif bilimleri Ahizade Abdülhalim Efendi’den öğrendi. Uludağ eteklerinde, bugünkü Temenyeri’nde kurduğu tekkede uzun yıllar hizmet etmiştir. 1042/1632 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir. Gömütü, tekkesinin yanındadır. Temenyeri’nde, Hünkar Köşkü yakınlarında bulunan bu tekke, halen cami olarak hizmet vermektedir. Halk arasındaki batıl bir inanca göre; eşi alkolik olan kadınlar, eşlerinin çamaşırlarını Hüsameddin Efendi’nin gömütünün üzerine konularak, bir daha içki içmeyeceklerine inanılır.

Menakıb-ı Hazreti Üftade, (Bursa YABEK G.2452/2; Bu kitap, A.Yınal tarafından 1996 yılında yeni harflerle yayınlanmıştır) Mirat’ül Kainat ve Acayib-i mahlukat, (TSMK Revan Ktp. no.1095; İ. Ünv. Ktp. no.450) Divan-ı İlahiyat, Şerh-ü Hadis-i Erbain, Ehadis, Müntehab Tervihu’l Ervah, Tuhfe-i Hüsami, (Bursa YABEK. 884) Münteha Nüshetü’t- Tasavvuf, Fezailü’l Cihad, Menakib-i Baba Sultan, Menakıb-ı Ali Semarkandi, (Süleymaniye-Hacımahmud Ktp. n.4603; İ. Ünv. Ktp. n.640) Adaletname, Risaletün fi Fezailü’s Sivak, Miftahü’l Muallakat, Menakıb-ı Ebdal-ı Murad, Menakıb-ı Şeyh  Ebu İshak ve Mühimmat el- müminin (Topkapı Ktp. 372, B.189) adlı kitapları vardır. Bu önemli kitapların hiçbiri basılmamıştır.

 (BURSALI TAHİR I, s. 107; GÜLDESTE, s. 141; KÜTÜK II, s. 260; SİCİLİ OSMANİ II s. 114; B.K.S. 209-60; M. Kara, Tarikatlar, II, s. 73;

TURYAN, s. 71; SEFİNE-İ EVLİYA II, s. 370; MM, S. 18)

Raif Kaplanoğlu