Bursa'nın eski bir mahallesidir

Kadı sicillerinde bulduğumuz bir kayda göre, 1467 yılında mahallede bir mescit olduğu anlaşılıyor. Olasılıkla Hocatayyib Mahallesi idi. Mahallenin adına en eski 1463 tarihli belgelerde rastladık. Bursa kadı sicillerine göre mahallede Hıristiyanların da yaşadığı anlaşılıyor. Mahalleye adını veren mescidi, Sultan Murad devrinde Yıldırım Darüşifası müderrisi Hoca Tabib Hüsnü’nün yaptırdığı savunulmaktadır. Bir başka görüşe göre ise mescidi, Hoca Tayyib adlı bir kişi yaptırmış. Mahalle ve mescit, galat olmak üzere Hocatabib olarak da anılmıştır. Mahallenin gerçek adının Hocatayyib olduğu da savunul­maktadır. 1573 tarihli tahrir defterinden mahallenin bir adının da Hasanpaşa olduğu anlaşılmaktadır. Sedbaşı'na giderken, yolun kuzeyinde bulunan mescit halen sağlamdır. Minare şerefesinin altında sıralanmış aynalar bulunduğu için Aynalı Mescit olarak da anılmıştır. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Hocaalizade, Selçukhatun, Sarıabdullah, Hoşkadem ve Hacılar Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. Cumhuriyetten sonra da, 1950'li yıllara kadar Kocatabib olarak varlığını sürdürmüştür.

Raif Kaplanoğlu