Bursa'nın eski mahallelerden biridir

Mahalleye Hocaalioğlu adı verilmektedir. Kız Lisesi civarında olan mahalle, halen halk arasında aynı adla anılmaktadır. Mahalleye adını veren Hocaalizade Camii, 1439 yılında Hoca Ali oğlu Ömer adlı bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra da mahalle olarak varlığını sürdüren Hocaalizade Mahallesi, bugün sadece bir sokak olarak varlığını sürdürmektedir. 1530 yılında 46 hane bulunan mahallede, 1573 yılında 83 hane yaşıyordu. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Hocatabib, Selçukhatun, Sarıabdullah, Hoşkadem ve Hacılar Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. 1863 yılındaki yangında dereyi aşan yangın, bu mahalleyi de tahrip etmiş. Mahalle civarında Fransız kilisesi vardır. XIX. yüzyılda yapılmış olan bu kilise, oldukça sağlam durumdadır. Mahallede, 1914 yılında yapılmış olan Hocaalizade Muallimhanesi vardı. 1905 yılında Hocaalizade Cami karşısında musluklu iki adet çeşme vardı. Nasuhpaşa Hamamı'nın kıble yönünde bulunan Hoşkadem Mescidi ise bu tarihte harabeye yüz tutmuş iken Uzunçarşı'da Hacı Halil Efendi'nin gayretiyle tamir edilmiş ve namaz kılınmaya başlanmış. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7539)

Raif Kaplanoğlu