Alioğlu Sokağı'nda, Kız Lisesi'nin doğusunda bulunan bu cami, II. Murad devrinde, 1439 yılında Hacı Ömeroğlu Hoca Ali adlı bir kişi tarafından yaptırılmıştır.

8,69X8,97 metre iç ölçülerinde bulunan caminin asıl ibadet alanı, bir büyük kubbe ile örtülmüştür. Cami, son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen bir alana oturtulmuştur. Caminin içi on sekiz pencere ile aydınlatılmaktadır.

Bahçenin dış kapı bitişiğinde bir tarihi çeşme bulunmaktadır.

Bahçesinde güzel taşlar ve birçok gömüt bulunan bu cami, bugün halen sağlam olup ibadete açıktır.

(BAYKAL (1950) s.87; VAKIFLAR (1983) III. s.82; MİRAT-I BURSA (1905) s.34; YALMAN (1984) s.103; BEESK (1955) s.7; AYVERDİ II. (1972) s.291)