İznikli, Yunan astronomu ve matematikçi

İ.Ö. II. yüzyılda yaşamış olan Hipparkhos, uzun süre Rodos adasında astronomik gözlemlerde bulundu. İskender döneminin başlıca bilim adamlarından biridir. Güneş ve ayı görünür çaplarındaki değişikliği ölçmek için teodolit adlı bir alet icat etmiştir. Bu alet daha sonraları çok geliştirilmiştir.

Babillilerce bilinen dairenin 360 dereceye bölünmesini Yunanlılara öğretti. Yıl uzunluğunu altı buçuk saat hatayla  hesaplamıştır. Trigonometrinin temellerini kurmuştur. Bu konuda yeni keşiflerde bulundu. Ayı ve Güneş hareketlerini izleyerek gökcismi için teoriler üretti. Yaklaşık 800 kadar yıldızın konumlarını kesin olarak saptadı ve bunlara aydınlatma güçlerine göre büyüklük verdi. Böylece ilk gerçek yıldız katalogunu hazırladı. Strabon ve Ptolemaios bilginden oldukça fazla bilgi vermiştir.

Bilgin yıldız gözlemleri, Ay ve Güneş’e ilişkin çalışmalarının yanı sıra coğrafya alanında da bilim dünyasına büyük katkıda bulunmuştur. Matematik alanında ise ilk kez bir kiriş değerleri tablosu düzenledi. Ayrıca, düzlem geometride “Ptolemaios teoremi” olarak anılan teoremi de ilk kez Hipparkhos’un ortaya koyduğu ve Ptolemaios’un sonradan bunu kendi kitabına aldığı kabul edilmektedir.

(Strabon, Coğrafya, XI-XII-XII. (A.Pekman) s. 46)