Bursalı divan şairi

Bursa’da doğan şair, öğrenimini tamamladıktan sonra tasavvufa yöneldi. Daha genç yaşta yazmaya başladığı şiirlerini geliştirdi. Şairin XV. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Bir de 1133/1721 yılında ölen Hilmi Mehmed vardır. Hamzabey Medresesi müderrisliği yapan bu kişi, Eşrefzade şeyhliği yapmış ve Emirsultan’a gömülmüştür. Şairin şiirlerinden seçilmiş bir ikiliği şöyledir;

“Nafe aldı çin seher zülfü nigarın buyunu(kokusunu)

 Çin ve Maçin’e iletti düzdi misk’in buyunu”

(SEHİ BEY. s. 229)