Gölyazı Köyü'nde bulunan bu kilise, XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır.

Dikdörtgen planlı olan yapının duvarları tuğla ve moloz taşları ile almaşık teknikle örülmüştür. Dış cephedeki duvar payeleri ile pencere çerçeveleri ve saçak altı silmesi kesme taş ile örülmüştür. Özgün ahşap yapının bir kısmı günümüze gelmiştir.

Bu köyde ayrıca, ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen bir cami bulunur.

(Hamilton Researches in Asia Minor. Pontus and Armenia c. 2 London 1842 s. 88; Hasluck, Cyzicus 1910. s. 72; B. Yalman, Gölyazı Köyü "Apollonia ad Rhyndacum" İlgi  Eylül 1983 s. 7-12)