Mudanya ilçesi merkez bucağına bağlı bir köy

İlçenin güneyinde, Mudanya'ya 14 km uzaklıktadır. 1683 yılındaki bir kadı siciline göre önceleri Karacabey'e bağlıydı. Yine bu sicillere göre köyde Rumlar yaşamaktaydı. Yıldırım Camii’nin vakıf köyüdür. Köyde Cezri Kasım Paşa’nın Bursa’da yaptırdığı medresesinin de vakıfları vardır. 1530 yılı tahrir defterine göre köyde 6 hane yaşamaktaydı. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre Bursa'ya bağlı bulunan köyde, o tarihte 53 hane bulunu­yordu. 1927 yılında 296, 1990 yılında 610, 1997 yılında 683 kişi yaşamaktaydı. 1934 yılına kadar Bursa merkeze bağlı olan köy, bu tarihte alınan bir kararla Mudanya ilçesine bağlanmıştır.

Raif Kaplanoğlu