Karacabey ilçesine bağlı bir köy

İlçenin kuzeydoğusunda, Karacabey'e 16 km uzaklıktadır. Köyün eski adı Kirmikir'dir. Köyde antik dönemden kalıntılar vardır. Bizans döneminde köyün bulunduğu yerde Dlimitziri adlı bir yerleşim bulunduğu sanılmaktadır. Sanırım Kirmikir adı da buradan gelmiştir. 1530 tarihli tahrir defterinde Pirimkir olarak yazıldığı görülmüştür. Bu tarihte 108 hane Hıristiyan’ın yaşadığı köyün, iri bir kasaba olduğu görülüyor. Köydeki Hıristiyanların görevinin, sultanların koyunlarına bakmak olduğu ve köyde 2.520 koyun kayıtlı bulunduğu anlaşılmaktadır. Zamanla ufalan köy, 1880’li yıllarda 75 hane göçmen tarafından yeniden kurulmuştur. Daha sonra da 1897 yılından sonra Yunanistan’ın Mora Yenişehir'inden gelen göçmenler yerleşmiştir. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 277 hane bulunan köyde, 1997 yılında 1.023 kişi yaşamaktaydı. Cumhuriyet öncesinde Türk ve Rumların birlikte yaşadığı bir köy idi. Köyde Aziz Theodoros adını taşıyan bir kilise bulunmaktadır. Kilise 1903 yılında yapılmış. Bugün harap durumdadır. Kurtuluş Savaşı sonrasında köyü terk eden Rumların yerine, Yunanistan’ın Langaza ve Drama kazalarından 60 hane göçmen yerleştirilmiştir. Köyde, Pomak ve Çerkes göçmenler de yaşamaktadır.

Raif Kaplanoğlu