Osmanlı şehzadesi, hattat, sazende, bestekar ve divan şairi

(Bak. Şehzade Korkud)